A Magyar Kempo Szövetség hivatalos reagálása a Blikk cikkére
2014. szeptember 20. 10:48

A Magyar Kempo Szövetség hivatalos reagálása a Blikk cikkére

A Magyar Kempo Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottság Nem Olimpiai Tagozatának egyeztetésével az alábbi közleményt adja ki a Blikk című napilap 2014. szeptember 18-i számában „Tovább szervezik a gyerekek ketrecharcát” címmel megjelent írására.

A Magyar Kempo Szövetség birtokában lévő olyan bizonyítékok alapján, a fenti, kifogás tárgyává tett újságcikkben tett valótlan tényállításokra, ezennel az alábbi nyilatkozatot teszi:

• „Tovább szervezik a gyerekek ketrecharcát” címmel megjelent cikkben - Marián György, a Magyar MMA Prémium Liga elnöke nyilatkozataként- nevesített szeptemberre tervezett, utóbb elmaradt versenynek szervezője Lacza Ádám Illés és az általa képviselt szervezet nem volt, e rendezvény szervezésében a nevezettek semmilyen módon nem vállaltak szerepet.

• A Magyar Kempo Szövetség hangsúlyozottan nem azonos a korábban botrányt kirobbantó gyerek ketrecharc versenyt szervezőként megjelölt szervezettel. A Magyar Kempo Szövetség ilyen versenyt, illetve rendezvényt soha nem szervezett és rendezett, és jövőben sem fog, továbbá határozottan elhatárolódik az ilyen jellegű sporttevékenységtől, rendezvényektől, versenyektől, a gyermekkorúak harcoltatását lehetővé tevő szervezetektől, személyektől.

• A Szövetség megjegyzi egyebekben, hogy gyerekek versenyeztetése az életkoruk által megengedett versenyszámokban és szabályrendszerben, megfelelő védőfelszerelés előírásával és alkalmazásával, többszintű felügyelet mellett számos sportágban megengedett, mint például a dzsúdóban vagy a karatéban is. A gyermekek ilyen jellegű versenyzése azonban határozottan nem minősül -a cikkben utalt- gyermekek harcoltatásának E körben a Magyar Kempo Szövetség is aláírta azt a MOB-egyezményt, amellyel határozottan fellépnek a küzdősport szervezetek a gyerekek védelmében.

• A cikk valótlanul állítja továbbá, hogy „..a betiltott verseny szervezőjének főnöke...” - Lacza Ádám Illés. A valóság ezzel szemben az, hogy Lacza Ádám Illés és Felföldi Szabolcs SEMMILYEN munkakapcsolatban nem állnak egymással, továbbá Felföldi Szabolcs semmilyen tisztséget sem tölt be a Magyar Kempo Szövetségben, Lacza Ádám Illés semmilyen módon sem nem „főnöke” Felföldi Szabolcsnak

• „Lacza Ádám megfenyegette Növényit...ésBárdosit...” – egyértelműen valótlan tényállítás, melyet a szövetség és annak elnöke is határozottan visszautasít. Valótlanul adja továbbá a szövetség elnöke szájába azt a nyilatkozatot a cikk, hogy Lacza Ádám Illés a perlés kapcsán megnevezettek lakását elpereli, illetve nem érti miért baj a gyermekek egymással való küzdelme. A valóság ehelyettaz, hogy Lacza Ádám Illés az érintetteket semmilyen módon nem kereste meg, különösen nem fenyegette meg és e körben nyilatkozatra a sajtó részéről sem kereste meg senki. Lacza Ádám a gyermekek küzdelme, harcoltatásával összefüggésben úgyszintén nem tett olyan tartalmú nyilatkozatot –sem a sajtó vagy más megkeresésére-, mint amilyet a cikk az Ő nyilatkozataként hamis színben akként tüntet fel, hogy az az Ő, illetve az általa képviselt szervezetnek a gyermekek harcoltatásával kapcsolatos álláspontja lenne.

• A fentiekre figyelemmel valótlan állítás az is, mely szerint „A gyerekek versenyeztetése tehát továbbra is folyik.” Amennyiben ilyen rendezvényről a sajtónak vagy másnak tudomása van, úgy azt kérjük megjelölni a megfelelő fellépés és intézkedések megtétele érdekében.Megjegyzendő továbbá, hogy a cikk megfogalmazásán nem érződik az alapos utánajárás és az objektivitás. A szavak, kifejezések használata a szenzációhajhász szemléletre utal, nem pedig a korrekt tájékoztatásra. Ez a cikk több valótlanságot állít, mely –jogosan és az online felület (blikk.hu) hozzászólásai által is alátámasztottan – jelentős közfelháborodást kelt. A Magyar Kempo Szövetség az ügyben valamennyi szükséges jogi lépést haladéktalanul megteszi.

Bízunk a jövőbeni sikeres együttműködésben a sikeres magyar MMA-sportért!

 

Tisztelettel:

a Magyar Kempo Szövetség vezetése