Hivatalos reagálás a Magyar Kempo Szövetség részéről...
2014. szeptember 24. 15:18

Hivatalos reagálás a Magyar Kempo Szövetség részéről...
A Magyar Kempo Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottság Nem Olimpiai Tagozatának egyeztetésével az alábbi közleményt adja ki a Blikk címő napilap 2014. szeptember 18-i számában „Tovább szervezik a gyerekek ketrecharcát” címmel, továbbá „Kempósok is segítették a ketrecharcot” címmel 2014.09.19. napján megjelent cikkekre, illetve ezen a cikkeket alapul vevő további közlésekre:
• „Tovább szervezik a gyerekek ketrecharcát” címmel megjelent cikk - Marián György, a Magyar MMA Prémium Liga elnöke nyilatkozataként – valótlanul híreszteli, hogy a
szeptemberre tervezett, utóbb elmaradt versenynek szervezıje Lacza Ádám Illés és az általa képviselt szervezet volt. A valóság ezzel szemben az, hogy ilyen rendezvény szervezésében a nevezettek semmilyen módon nem vállaltak szerepet. A Magyar Kempo Szövetség versenynaptárában nem szerepel semmilyen MMA szabályrendszerben lebonyolítandó gyerekverseny.

• A Magyar Kempo Szövetség hangsúlyozottan nem azonos a korábban botrányt kirobbantó gyerek ketrecharc versenyt szervezőként megjelölt szervezettel. A Magyar Kempo
Szövetség ilyen versenyt, illetve rendezvényt soha nem szervezett és rendezett, és jövıben sem fog, továbbá határozottan elhatárolódik az ilyen jellegő sporttevékenységtıl,
rendezvényektıl, versenyektıl, a gyermekkorúak harcoltatását lehetővé tevő szervezetektől, személyektől.

• A Szövetség megjegyzi egyebekben, hogy gyerekek versenyeztetése az életkoruk által megengedett versenyszámokban és szabályrendszerben, megfelelő védőfelszerelés
előírásával és alkalmazásával, többszintő felügyelet mellett számos sportágban megengedett, mint például a dzsúdóban vagy a karatéban is. A gyermekek ilyen jellegő
versenyzése azonban határozottan nem minősül - a cikkekben utalt - gyermekek harcoltatásának. E körben a Magyar Kempo Szövetség is aláírta azt a MOB-egyezményt,
amellyel határozottan fellépnek a küzdősport szervezetek a gyerekek védelmében. • A 09.18-i cikk valótlanul állítja továbbá, hogy „..a betiltott verseny szervezőjének főnöke...” -
Lacza Ádám Illés. A valóság ezzel szemben az, hogy Lacza Ádám Illés és Felföldi Szabolcs SEMMILYEN munkakapcsolatban nem állnak egymással, továbbá Felföldi Szabolcs
semmilyen tisztséget sem tölt be a Magyar Kempo Szövetségben, Lacza Ádám Illés semmilyen módon nem „főnöke” Felföldi Szabolcsnak.

• A 09.18-i cikk azon állítása, mely szerint „Lacza Ádám megfenyegette Növényit...és Bárdosit...” – egyértelmően valótlan tényállítás, melyet a szövetség és annak elnöke is
határozottan visszautasít. Valótlanul adja továbbá a szövetség elnöke szájába azt a nyilatkozatot ezen cikk, hogy Lacza Ádám Illés a perlés kapcsán megnevezettek lakását
elpereli, illetve nem érti miért baj a gyermekek egymással való küzdelme. A valóság ehelyett az, hogy Lacza Ádám Illés az érintetteket semmilyen módon nem kereste meg, különösen nem fenyegette meg és e körben nyilatkozatra a sajtó részéről sem kereste meg senki.
Lacza Ádám a gyermekek küzdelme, harcoltatásával összefüggésben úgyszintén nem tett olyan tartalmú nyilatkozatot – sem a sajtó vagy más megkeresésére -, mint amilyet a cikk az Ő nyilatkozataként hamis színben akként tüntet fel, hogy az az Ő, illetve az általa képviselt szervezetnek a gyermekek harcoltatásával kapcsolatos álláspontja lenne. • A fentiekre figyelemmel valótlan állítás az is, mely szerint „A gyerekek versenyeztetése tehát továbbra is folyik.” Amennyiben ilyen rendezvényről a sajtónak vagy másnak tudomása
van, úgy azt kérjük megjelölni a megfelelő fellépés és intézkedések megtétele érdekében.

• Valótlanul híreszteli a „Kempósok is segítették a ketrecharcot” címő 09.19-i cikk, hogy a „rendőrségi ügybe keveredett főszervező” a Magyar Kempo Szövetség égisze alatt
„harcoltatta egymással a gyerekeket”. Hangsúlyozzuk, hogy ilyen rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához a szövetség hozzájárulást nem adott, rendezvény
ilyen szabályrendszerben történő megszervezéséről és lebonyolításáról előzetesen tudomása nem volt. A szövetség továbbá sem hirdetési felület vásárlásával, sem pedig
egyéb módon sem támogatott gyereket harcoltató versenyeket, rendezvényeket, az erre vonatkozó állítás híresztelése úgyszintén valótlan. A ketrecek átengedése kapcsán a
szövetség elnöke már korábban, 2014.06.13-án a Sport24-nek megtett nyilatkozatában is kifejtette, hogy a szövetségnek nem volt tudomása arról, hogy az érintett rendezvényeken gyermekek védőfelszerelés nélküli küzdelmére kerül sor. Amint ennek ténye a szövetség tudomására jutott, a ketrecek, ringek átengedése azonnal leállításra került. A szövetség ehelyütt egyebekben megjegyezni kívánja, hogy az ominózus, sérüléssel járó, MMA rendezvényhez a Magyar Kempo Szövetségnek semmilyen köze nem volt, annak szervezésében, lebonyolításában szerepet nem vállalt, a rendezvény számára eszközt nembiztosított, szponzori vagy egyéb támogatást nem nyújtott.

• A 09.19-i cikkre reagálva -és fentiekkel összhangban- továbbra is fenntartja a szövetség azon következetes álláspontját is, hogy a szövetség és annak elnöke nem „főnöke” a betiltott verseny szervezőjének. A nevezett személy kempo mester és egyben az MMA Országos Szövetség elnöke, mely külön jogi személy. Ebben a szervezetben a Magyar Kempo
Szövetség nem tag, nem alapító és nem is segítő szervezet. Más tekintetben a Magyar Kempo Szövetségnek bármely jogi személy tagja lehet, aki annak céljával egyetért és
alapszabályát elfogadja. A szövetségi tagság nem jelenti azt, hogy a szövetségnek és szerveinek a tagszervezet, illetve annak teljes mőködése felett ellenőrzési joga lenne, melyet
a cikk egyébként hamisan sugallni igyekszik. Megjegyzendő továbbá, hogy a cikkek megfogalmazásán nem érződik az alapos utánajárás és az objektivitás.
A szavak, kifejezések használata a szenzációhajhász szemléletre utal, nem pedig a korrekt tájékoztatásra. Összekeveri a cikkek szerzője a szervezeteket és az eseményeket! Ezen cikkek több valótlanságot állítanak, mely – jogosan és az online felületek hozzászólásai által is alátámasztottan – jelentős közfelháborodást keltenek.
A Magyar Kempo Szövetség az ügyben valamennyi szükséges jogi lépést haladéktalanul megteszi. Bízunk a jövőbeni sikeres együttmőködésben a sikeres magyar MMA-sportért!


Budapest, szeptember 21.

Tisztelettel:

a Magyar Kempo Szövetség vezetése