Három napos Kensa Kikant rendztek Temesváron
2014. május 13. 21:06

Három napos Kensa Kikant rendztek Temesváron
Csakúgy, mint 2012-ben, most is Temesváron, a helyi Daisho Harcművész Klub adott otthont a Nippon Seibukan Akadémia három napos rendezvényének, a Kensa Kikannak.
Hosszas szervező munka előzte meg a találkozót. Megérkezett Japánból, kyoto-ból a szervezet elnöke, Kancho Yasuo Kawano IX.DAN Goju-ryu karate, és Hanshi Uchiyama Koji VIII.DAN, nemzetközi igazgató. A Kensa Kikan motorja, a spanyol Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, shibucho is itt volt, és a Rá jellemző óriási energiával irányította az eseményeket. Szükség is volt rá, hiszen a romániai shidoint, Hanshi Robert Manole VIII.DAN nagymestert sérülés érte, így ez hátráltatta a munkában. Eljöttek és edzést is tartottak az ország képviselők, (shidoinok) közül renshi Ivica Zdravkovic VII.DAN (Szerbia) és Renshi Gregor László VI.DAN (Magyarország) is. Számos huku-shidoin is itt volt, vagyis román, magyar, spanyol, szerb, japán harcművészek edzettek és bemutatóztak három napig.

Az első napon, pénteken délelőtt protokoll rendezvényekre is sor került, hiszen a magas rangú delegációt fogadta mind a temesvári polgármester, mint Temes megye vezetője. Ezen a délelőttön magyar vonatkozású, fontos esemény is történt, hiszen Yasuo Kawano Kancho, aki egyben az Össz-Japán Harcművész Szövetségnek (Zen Nihon Sogo Budo Renmei) az alelnöke is, a legmagasabb rangú kitűntetést adta át Dr.Borbíró Zoltán III.DAN mesternek, a Nippon Seibukan Akadémia teljes jogú tagjának. Óriási megtiszteltetés, hiszen ezt, a császári koronával ékesített kitűntetést idáig 11 személy kapta meg, s külön elismerés az, hogy ezt a nyakba akasztották. Ez egyben a magyar harcművészetnek szóló elismerés is, ami nem csoda. A Nippon Seibukan Akadémiában három teljes jogú tag és 14 társult tag dolgozik jelenleg, ami jelentős létszámnak mondható. A 2016-os Kensa Kikan rendezési jogát Magyarország kapta meg, ami szintén elismerése hazánk harcművészetének. Dr.Borbíró Zoltán, mint a magyar Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára sem érkezett üres kézzel, hiszen a „Honvédelemért" kitűntető cím harmad osztályú fokozatát nyújtotta át José Miguel Martinez Barrerának, a spanyol királyi gárda nyugalmazott ezredesének.

Hanshi José Miguel Martinez Barrara oktatás közben
Hanshi Barraera oktatás közben

Ilyen előzmények után pénteken este került sor az első edzésre, amelyet Hanshi Uchyama Koji tartott Kancho Kawano szakmai irányításával. A goju ryu karate alaptechnikáit gyakorolták a résztvevők, amelyek közt nagy számban magyarországi harcművészek is edzettek. Legnagyobb létszámmal a Shihan Pospischil Tamás VI.DAN, huku-shidoin vezette Óbudai Jutsu kai Kan SE képviseltette magát, de eljött egy másik huku-shidoin, Sensei Gasparik Róbert III.DAN is. A szemináriumon olyan harcművészek is rést vettek, akik nem tagjai a szervezetnek. Nagy megtiszteltetésnek számított, hogy a magyar Tai-jitsu élet egyik legismertebb mestere, Vikartóczky Gusztáv VII.DAN ismét eljött tanítványaival, és szemmel láthatóan jól érezte magát a számára otthonos közegben!Más neves magyar harcművész is Temesvárra látogatott. Az utolsó napon, vasárnap megérkezett Sensei Harsányi László V.DAN Goju-ryu karate mester, a Magyar Goju-ryu karate Szövetség elnöke is, aki felvette a kapcsolatot és tárgyalt Hanshi José Miguel Martinez Barrera shibuchoval és találkozott Kancho Yasuo Kawanoval is.

Hanshi Gregor László és Shihan Pospischil Tamás
Mesterk egymás közt

A pénteki két órás karate edzés jó elővezetést jelentett a szombati napra. Szombaton két csoportra osztották a résztvevőket. A magasabb öveseknek és mestereknek Shihan Gregor László tartott karate edzést, kihonból, knock-down elemkeből és goshin ryu technikákból. Ezalatt a gyermekeknek és sárga öveseknek Hanshi Doru Galan VII.DAN adott ju-jitsu képzést. Egy óra után cserélt a két oktató. Doru Galan elsőrangúan helyettesítette a sérült Hanshi Robert Manolét, akivel előző napon egyeztették az anyagot. A következő szakaszban Uchiyama Koji oktatott goju-ryut, , míg és Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN Yawara Jitsu technikákkal ismertette meg a résztvevőket. Ezután itt is csoportváltás történt. Délután Ivica Dravkovic VII.DAN ken-jitsut oktatott , s párja a kiváló ITF taekwon-do és ju-jitsu mester, a késes technikákat oktató Dan Olaru volt. A végén, csakúgy, mint két éve, ezt a napot most is Belén Pérez spanyol mester, a kyudo, vagyis a japán íjászat avatott mestere mutatta be lövészeti tudományát, és az önként jelentkezőknek egy oktatást is tartott. Így meglehetősen tartalmas edzésnapnak értek a végére a résztvevők. Este egy jó hangulatú Saynora Partyn találkoztak a harcművészek. Vidámság, jó „kaja" jó hangulat,baráti, nagy beszélgetések...Kancho Yasuo Kawano és a többi vezető külön köszöntötte a résztvevőket, megköszönve a szervezők hatalmas és eredményes munkáját.

 

 

Kancho Yasuo Kawano
Kancho Yasou Kawano Sai villával

A harmadik, az utolsó napon ismét nagy erőpróba következett. Először az összevont csapatnak tartottak a japán nagymesterek egy búcsúedzést, majd vizsgákra került sor. Pospischil Tamás mester személyében először vizsgázott az újjászervezett Nippon Seibukan Akadémia keretében magyar harcművész. Nos, erről a VII.DAN fokozatért folyó vizsgáról csak a legfelsőbb hangnemben beszélhetünk. Ehhez kellett a tanítványok segítsége is, mindenek előtt Spalovszky Csaba Mester Uke munkája, ami szinte garanciát jelentett a sikerre. Ez a vizsga a nap egyik fénypontja volt, Pospischil Tamás mester megérdemelten szerezte meg a Nihon Tai-Jitsu VII.DAN fokozatot. A másik vizsgázó, Belén Pérez is megállta a helyét, a spanyol hölgy VI.DAN fokozatra vizsgázott - szintén sikeresen.

Spalovszky Csaba és Pospischil Tamás
Spalovszky Csaba és Pospischil Tamás a vizsga után

A vizsgák után a csoportok bemutatója következett. A sok szép, látványos bemutató közül - karatés töréstechnika, iado és ken-jitsu, s az óbudaiak nagy létszámú, tartalmas és szépen megkomponált tai-jitsu bemutatója közül egy mélyen érintette mind az elnökséget, mind a nézőket. Három erdélyi vak ju-jitsus mutatott be szenzációs bemutatót három látó segítőjével. A látványos és életszerű demonstráció után mindenki felállva, vastapssal éljenzett! Bizony, furcsa érzés kerítette hatalmába a máskor kőkemény harcművészeket, s ez az érzés a meghatódottság volt. Le a kalappal az Edző Kolléga előtt, aki ezeket a harcművészeket tanítja, neveli!!!E sorok írója csak egyszer érzett ilyet, Japánban, a kyotói Butokudenben , a japán értelmi fogyatékos és mozgássérült harcművész csapat bemutatóján. Talán, ezért is csodálatos a BUDO, a harcművészet?!

Kancho Yasou Kawano és a magyar csapat
Kancho Yasou Kawano és a magyar csapat

Vasárnap kora délután véget ért a Kensa Kikan az oklevelek átadásával. Elindultak haza a résztvevők. A fényképek, az emlékek sokáig töltődést és lendületet adnak majd a harcművészeknek, még a magas fokozatúaknak is. A vezérkar tagjai is elbúcsúztak egymástól. A 2015 évben Olaszország ad otthont a Kensa Kikannak és 2016-ban Magyarország következik!!!

A magyar résztvevők megköszönik Hanshi José Miguel Martinez Barrera, Hanshi Robert Manole, Alic Bogdan és Adi Butarinu mesterek óriási szervező munkáját és Dóczi Róbert mester segítségét a táborban.

 


Gregor László